ByMenigheten - Sandnes

Taler fra "ByMenigheten - Sandnes" (Lundehaugen menighet) i Sandnes, Norge. ByMenigheten - Sandnes er en valgmenighet i den norske kirke. Visjonen for ByMenigheten - Sandnes er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. Vi ønsker å være en "kirke for kirkefremmede", en menighet som når ut til nye mennesker, og vi drømmer om at stadig flere skal bli en del av menighetsfellesskapet der de får delta med sine gaver og evner. Finn ut mer om oss på bymenigheten-sandnes.no. Vi var tidligere kjent som Lundehaugen menighet, men endret navn fra 1.1.2006. Sermons in norwegian from ByMenigheten - Sandnes, Sandes Norway. We used to be know as Lundehaugen menighet, but changed name from jan 1, 2006

Monetization signals

Technical details

Publishing trends

Episode duration

Podcast X-Ray is a simple and free research tool from the podcast growth agency Bumper. We surface hidden podcast data and insights for more than 2.5 million shows.

Cache: This page was last updated 27 days ago

Copyright Information: The podcast, artwork and data presented on this page is compiled from the podcast’s public RSS feed and other publicly available sources. All assets pertaining to this podcast are the property of its owner and are in no way affiliated with or endorsed by Podcast X-Ray or Bumper.